KẾ HOẠCH THÁNG 8 NH 2020-2021

Thứ ba - 29/09/2020 14:46
PHÒNG GDĐT HUYỆN DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MN ĐỊNH AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-MNĐA             Định An, ngày 01 tháng 08 năm 2020

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2020

Căn cứ vào công văn số 01/KH-MNĐA ngày   /09/2020 của Trường Mầm Non Định An về kế hoạch năm học 2020-2021.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị rút kinh nghiệm những hạn chế hoạt động tháng 07/2020.
 Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng 08 năm 2020 như sau:
A.  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07
 1. Công tác chính trị tư tưởng 
 CBGVNV trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính trị của Đảng và nhà nước.  
 2. Công tác tổ chức
 1. Ưu điểm
 • Đơn vị đã thực hiện công tác tổng kết năm học thành công tốt đẹp.
 • Giải thưởng mỹ thuật Dầu Tiếng đạt 1A, 1C, 2KK.
 • Đơn vị duy trì công tác lao động vệ sinh, trong và ngoài nhóm lớp.   
 • Đã thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp phân công trực nhóm ít người, đảm bảo ca trực. BGH trực suốt.
 • Đã chuẩn bị nguyên vật liệu y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch covid -19.       
 • Treo băng ron, áp pit, tuyên truyền trước cổng trường.
 • Thực hiện tuyên truyền chống dịch tốt.
 • Đã đón đoàn kiểm tra tài chính (PGD)
 • Hoàn thành các hồ sơ thi đua, chuẩn HT, PHT, GV, đánh giá CCVC.
 • Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học.
  • Phân công cụ thể từng thành viên trực hè tốt.  
 1. Hạn chế
- Chấn chỉnh phần văn nghệ không để trùng lấp.
3. Các hoạt động chuyên môn
a. Công tác giáo dục
- Đã báo cáo các văn bản của PGD yêu cầu.
- Giáo viên các lớp thực hiện vệ sinh theo chỉ đạo đúng quy định.
- Giáo viên đã thực hiện tốt chuyên môn theo yêu cầu của ngành học.
- Giáo viên tích cực tập dợt văn nghệ cho trẻ, phục vụ tốt cho lễ tổng kết.
- Tỷ lệ chuyên cần: 89.20%
- Tỷ lệ CC chung toàn trường: 88.79%
- Tỷ lệ CC trẻ 5 tuổi: 95.77%
- 100% trẻ được đánh giá đúng theo quy định.
+ Đánh giá cuối độ tuổi (mầm) Đạt: 90.41%; Chưa đạt: 9.59 %
+ Đánh giá cuối độ tuổi (chồi), Đạt: 97.05%; Chưa đạt: 2.95 %
+ Đánh giá chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: 96.56%; Chưa đạt: 3.44 %
b. Công tác chăm sóc:
 •  Giáo viên nhân viên (cấp dưỡng) phục vụ ăn sáng cho trẻ chu đáo.
 • Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng theo quy định của ngành.
 • Tỷ lệ dinh dưỡng
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ (163/163)
- 163/163 trẻ được cân đo
+ SDD cân nặng là: 6 trẻ, tỷ lệ 3.31%
+ Béo phì:11 trẻ tỷ lệ:  6,74%
+ Trẻ thừa cân:14 trẻ tỉỷ lệ 8.58%.
+ SDD thể thấp còi là: 4 trẻ tỷ lệ 2.45%.
+ Gầy còm: 2/2 nữ 1.72%
4. Công tác khác:
Công tác Đảng: Chi bộ đã và đang hướng dẫn 06 quần chúng đã qua lớp cảm tình đảng viết lý lịch.  
 - Đã hoàn thành hồ sơ của 1 quần chúng Nguyễn Thị Hường.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 08
 1. Công tác chính trị tư tưởng
  • Tập thể trường MN Định An tiếp tục thực hiện tốt đường lối chính trị chủ trương của nhà nước, đạo đức nhà giáo.
  • Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Tiếp tục thực hiện các văn bản quy định của ngành.
 2. Công tác tổ chức:
 • Triển khai công văn các cấp.
+ Công văn số 136/PGDĐT-TĐKT ngày 31/7/2020 về việc họp xét Thi đua -  Khen thưởng Ngành GD&ĐT huyện Dầu Tiếng năm học 2019-2020.
+Công văn số 138/PGDĐT ngày 10/8/2020 về việc triệu tập họp giao ban Hiệu trưởng.
+ Công văn số 144/PGDĐT ngày 18/8/2020 về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.
+ Công văn số 34/HD-PGDĐT ngày 28/8/2020 hướng dẫn nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.
+Công văn số 1531/UBND-NC ngày 25/8/2020 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020.
 • Phân công dạy lớp.
+ Lớp lá 1: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Nguyễn Thị Mỹ Dung
+ Lớp lá 2 : Nguyễn Như Quỳnh - Phạm Thị Lệ
+ Chồi 1: Dương Thị Yến
+ Chồi 2 : Nguyễn Thị Kim Chi - Trịệu Thị Duyên
+ Mầm 1: Nguyễn Hoàng Oanh Thúy Vy 
+ Mầm 2 : Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Hằng
+ Nhóm 1: Nguyễn Thị Kim Thu - Dương Thị Tuyết
+ Nhóm 2: Nguyễn Thị Ngọc Bích - Đặng Thị Hiền
 • Phân công tổ trưởng chuyên môn.
- Thực hiện HS tái họp đồng NVPV.
 - Phân công giáo viên điều tra trẻ 5 tuổi trên địa bàn, báo cáo số liệu.
 • Trình duyệt UBND xã Định An hồ sơ thu trẻ đầu năm.
 • Phối họp thông tin văn hóa xã tuyên truyền thông báo ngày thu nhận trẻ.
 • Tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký trẻ.
 • Ký hợp đồng thực phẩm…vv.
  • Báo cáo dự kiến sỉ số trẻ cho năm học 2020-2021. Báo cáo (PGD)
  • Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh, trình ký lãnh đạo địa phương, phát động thông tin phát thanh.
  • Lập dự toán chiết tính thu kinh phí, trang bị ĐDĐC phục vụ cho trẻ gửi PGD duyệt.
  • Đăng ký học phẩm, ĐDĐC trang bị đầu năm cho cơ sở.
  • Thực hiện wedsite của trường đăng bài trong wedsite tạo thành viên.
  • Đã và đang thực hiện hồ sơ kiểm định.
  • Xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm tập trung, mua sắm trang thiết bị để phục vụ năm học mới.
- Tiếp tục tạo môi trường “xanh-sạch-đẹp” cho đơn vị công tác lao động vệ sinh trồng cây, hoa trang trí thêm. 
- Phân công chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong đơn vị tiến hành vệ sinh trang trí. 
 • Ra Quyết định các loại phân công và xây dựng các kế hoạch.
 • Chỉ đạo PHT xây dựng KHBDTX.
 • Sửa chữa đường ống, quạt máy các lớp và bếp cơ sở 2.
 • Cải tạo đường nước nhà bếp cơ sở 2.
 • Giáo viên nhân viên lao động vệ sinh chung, chăm sóc vườn rau (tập thể nhà trường).
 • Vệ sinh rửa đồ dùng đồ chơi, trang trí nhóm lớp theo qui định chăm sóc cây xanh trong, ngoài nhóm lớp ngày 03/09/2020 BGH tiến hành kiểm tra. (Cô Ly, Cô Hương ). Ngày 04/09/2020 báo cáo văn bản.  
 • Nhà bếp sắp xếp lại dụng cụ, kiểm tra bổ sung, vệ sinh nhà bếp.
 • Tiếp tục thu nhận trẻ các lớp.
 • Chăm sóc vườn hoa trước lớp, tạo vườn hoa, cây xanh trong trường tạo môi trường “ xanh - sạch - đẹp ”.
 • Nhân viên, giáo viên tạo môi trường “xanh - sạch - đẹp” sau nhóm lớp.
 • Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng chương trình kế hoạch theo chương trình mầm non mới.
  • Nhân viên lao động vệ sinh sân trường, văn phòng sạch sẽ .
  • Triển khai công tác tuyên truyền GDPL. (Cô Quỳnh nội dung phòng chống tai nạn thương tích ...)
  • Kiểm tra môi trường vệ sinh an toàn trong mùa dịch.   
  • Mỗi CBGVNV nâng cao tinh thần chủ động đoàn kết trong công việc.
  • Tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch phòng chống dịch covid-19.
  • Họp hiệu trưởng ngày 24/08/2020 thống nhất các khoản thu.
3. Công tác chuyên môn
a. PHT chuyên môn, PHT Bán trú
- Tổ trưởng chuyên môn, theo dõi hỗ trợ để giáo viên thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh. 
 • Tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh.
 • Triển khai công tác tuyên truyền.  
 • Kiểm tra VSATTP, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
 • Phân công lao động vệ sinh trường, lớp.
- Điều tra cập nhật thời gian khám sức khỏe đầu năm.
- Xây dựng các loại kế hoạch chuyên môn, và sự phân công chỉ đạo của HT.
- Lập danh sách khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên, cấp dưỡng trong năm.
b. Giáo viên
*  Giáo dục
-  Các lớp chuẩn bị trang trí.
* Chăm sóc, nuôi dưỡng
- Chú trọng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa, hiện tại thời điểm trong tháng.
- Đón trẻ theo quy định và sự phân công của BGH.
 1. Cấp dưỡng
- Chuẩn bị công tác vệ sinh bếp các dụng cụ sạch sẽ.
* Công tác kiểm tra
  • Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.
  • Kiểm tra công tác lao động vệ sinh của giáo viên. (BGH)
  • Kiểm tra công tác trang trí lớp đầu năm.
4. Công tác khác
a. Phối hợp (Công đoàn, đoàn thanh niên):
 • Cần thực hiện kịp thời báo cáo theo quy định.
 • Củng cố cải tạo môi trường, vườn rau.
 • Kết họp chính quyền thực hiện các hoạt động của đơn vị, theo sự phân công cụ thể.
 • Kết họp chính quyền thực hiện cách phòng chống dịch bệnh cho đơn vị.  
b. Đoàn thanh niên 
  • Cùng nhà trường thực hiện Wettse cho đơn vị.
  • Công tác vệ sinh tăng cường đảm bảo tiến độ thực hiện.
  • Kết hợp BGH thực hiện chỉ đạo lao động vệ sinh.
  • Thực hiện báo cáo sinh hoạt HSSS đầy đủ.
 1. Công tác thanh tra
 • Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra nhân dân (BTTr).
 • Giám sát các hoạt động nghị quyết CBCC.
 • Kết hợp tổ kiểm tra tài sản các lớp có biên bản báo cáo BGH.
 1. Công tác tài chính
 • Kế toán tổng hợp hồ sơ tài chính cuối tháng, thực hiện đầy đủ các chế độ cho CBGVNV.
 • Kết hợp thủ quỹ tiếp tục cập nhật hồ sơ chứng từ quy định trong năm 2020-2021.
 • Công khai tài chính nhà trường theo định kỳ.
7. Bảo vệ
- Đảm bảo an toàn cơ sở vật chất an toàn cho trẻ.
- Trực đóng mở cổng đúng giờ 24/24 tại đơn vị.
 • Tưới cây theo quy định thứ 2, 4, 6..  
 • Quyét lá hỗ trợ phục vụ.
 • Luôn thực hiện công tác kiểm tra cơ sở vật chất ĐDĐC.
8. Nhân viên phục vụ
 • Nhân viên phục vụ tiếp tục tăng cường chăm sóc cây xanh làm vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt công tác được phân công.
 • Trà nước tiếp khách chu đáo.
9. Văn thư (kiêm thủ quỹ)
 • Thực hiện công tác công văn lưu trữ hồ sơ.
- Thực hiện công tác KĐCL, Website.
- Thực hiện báo cáo kịp thời.
- Thực hiện HS tái họp đồng cho NVPV.
10. Công tác Đảng    
- Chỉ đạo quần chúng viết lý lịch.
- Phân công đảng viên theo dõi quần chúng.
- Thực hiện nghị quyết đã đề ra.
- Đã và đang lập hồ sơ xin ra khỏi đảng của Đảng viên Hoàng Thị Huyền.
V. Công khai tài chính
 - Tiền hoạt động tháng 6 chuyển sang tháng 7: 338.751.704đ
- Trong tháng 7/2020 chi hoạt động: 90.814.605đ
- Tồn chuyển sang tháng 8/2020: 247.937.099đ
* Ý kiến thảo luận
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 08/2020 của trường mầm non Định An, yêu cầu các tổ, các bộ phận liên quan và CBGVNV toàn trường nghiên cứu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nôi nhaän:
 • Caùc boä phaän.
 • Löu
                                                                                                        Nguyễn Kim Tuyết Hoa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún bò
Uống sữa

Bữa trưa:

Cơm
Trứng chiên thịt
Canh chua rau muống thịt gà
TM: Mận đỏ

Bữa xế:

Mì xào hải sản

Bữa chiều:

Văn bản mới

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay76
 • Tháng hiện tại16,493
 • Tổng lượt truy cập764,009
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây