KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022

Thứ sáu - 25/03/2022 11:56
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022
PHÒNG GDĐT HUYỆN DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MN ĐỊNH AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:     /KH-MNĐA                 Định An, ngày 01 tháng 03 năm 2022
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2022
Căn cứ vào công văn số 01/KH-MNĐA ngày 19/10/2021 của Trường Mầm Non Định An về kế hoạch năm học 2021-2022.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị rút kinh nghiệm những hạn chế hoạt động tháng 03/2022.
Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng 03 năm 2022 như sau:
 1. Đánh giá hoạt động tháng 02
 1. Công tác chính trị tư tưởng
 CBGVNV trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính trị của đảng và nhà nước.  
2. Công tác tổ chức
 1. Ưu điểm
 • Đơn vị đã hoàn thành công tác lao động vệ sinh, trong và ngoài nhóm lớp.  
 • Đã hoàn thành một số công tác kiểm tra.
 • Đã và đang trang bị một số đồ dùng đầu năm cho trẻ.
 • Đã hoàn thành công tác họp phụ huynh.
 • Đã hoàn thành công tác triển khai GDPL.
 • Đã hoàn thành công tác đăng ký ĐVVH, GĐHT, HKH.
 • Tổng họp đề tài sáng kiến kinh nghiệm báo cáo PGD. (7 bài)      
 1. Hạn chế       
- Các thành viên chịu trách nhiệm công tác Wedsite cần tiến hành đúng thời gian quy định.  
3. Các hoạt động chuyên môn
a. Công tác giáo dục
- Các lớp đã thực hiện chuyên môn, theo sự chỉ đạo.
b. Công tác chăm sóc
 • Tổng trẻ 120/53 nữ tổng trẻ suy dinh dưỡng 15/6 thể nhẹ cân thể vừa 6/1 trẻ, thể nhẹ cân nặng 1/1 nữ 0,83, trẻ thấp còi 4/1nữ.
 • Trong đó SDD 2 thể 1/1 nữ, thể gầy còm 3/2 nữ.
 • Tổng 2 thể 11,67%.
 • Trẻ thừa cân béo phì: Tổng trẻ: 32/ 12 nữ, trong đó thừa cân 15/4 nữ 12,5% béo phì 17/8 nữ.14,17% .Tổng hai thể 26,67%.
 • Trẻ phát triển bình thường 73/34 nữ tỷ lệ 61,67%
4. Công tác khác
- Công tác Đảng: Đã và đang hoàn thiện hồ sơ quần chúng Nguyễn Thị Mỹ.   
II. Kế hoạch tháng 03
 1. Công tác chính trị tư tưởng
  • Tập thể trường MN Định An tiếp tục thực hiện tốt đường lối chính trị chủ trương của nhà nước, đạo đức nhà giáo.
  • Tiếp tục học tập và làm theo tư tuỏng Hồ Chí Minh.
  • Tiếp tục thực hiện các văn bản quy định của ngành.
 2. Công tác tổ chức
 1. Triển khai công văn các cấp
 •  Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 V/v cách ly y tế đối với ca bệnh covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.
 • Công văn số 07/BC-CAX ngày 21/2/2022 báo cáo kết quả bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần.
 • Công văn số 477/SYT-NVY ngày 26/02/2022 V/v hướng dẫn công tác phòng, chống dịch covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.
 • Công văn số 13/TB-TTYT ngày 28/02/2022 thông báo V/v hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.
 • Công văn số 361/SGDĐT-TCCB ngày 3/3/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
b. Công tác tổ chức
  • Thực hiện wedsite của trường đăng bài trong wedsite tạo thành viên.
  • Tiếp tục thực hiện chuyên môn.
- Tiếp tục duy trì môi trường “xanh-sạch-đẹp” cho đơn vị công tác lao động vệ sinh trồng cây, hoa trang trí thêm.   
  • Triển khai công tác tuyên truyền GDPL. (Cô Hương) nội dung ATTP.
  • Thực hiện, tham gia lớp học chương trình bồi dưỡng thường xuyên thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  • Kiểm tra vệ sinh các lớp (BGH)
  • Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
  • Kiểm tra hồ sơ và vệ sinh bếp ăn.
  • Họp giao ban hiệu trưởng.
- Báo cáo sỉ số trẻ, covid-19 mail hàng ngày đến PGD.
  • Kiểm tra đánh giá môi trường vệ sinh an toàn trong mùa dịch.
  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyên đề các lớp.
  • Mỗi CBGVNV nâng cao tinh thần chủ động đoàn kết trong công việc.
  • Tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch phòng chống dịch covid-19.
  • Thực hiện kế hoạch đón trả trẻ, công tác vệ sinh, đo thân nhiệt cho trẻ.
  • Phân công cụ thể từng thành viên trong đơn vị thực hiện công tác covid-19. 
  • Xét thi đua đợt 2.
  • Thành lập hội đồng chấm SKKN.
  • Trình ký các khoản thu đầu năm, tiến hành thu.
3. Công tác chuyên môn
a. PHT chuyên môn, PHT Bán trú
- Tổ trưởng chuyên môn, theo dõi hỗ trợ để giáo viên thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh. 
 • Tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh.
- Thực hiện tốt công tác thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo lượng và chất trong ngày.  
 • Triển khai công tác tuyên truyền.  
 • Kiểm tra VSATTP, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
 • 100% trẻ được sinh hoạt trong điều kiện bảo đảm an toàn theo các quy định chung của nhà trường.
 • Kiểm tra thực hiện các thao tác.
 • Tăng cường công tác kiểm tra thăm lớp. 
 • Kiểm tra giờ ăn của trẻ.
 • Tăng cường xậy dựng kế hoạch cụ thể công tác bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng, báo cáo Hiệu trưởng.
 1. Giáo viên
* Giáo dục
 • Tăng cường biện pháp rèn luyện thói quen hành vi văn minh cho trẻ.
 • Thực hiện tốt chuyên đề.
- Thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh phòng chống dịch bệnh, sinh hoạt đúng thời gian.    
- Đồ dùng, đồ chơi sắp xếp gọn gàng, vệ sinh rửa đồ chơi xịt khuẩn hàng tuần.     
c. Chăm sóc, nuôi dưỡng
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ, hỗ trợ giáo viên.
- Thực hiện nghiêm túc các thao tác vệ sinh và đồ dùng vệ sinh cá nhân. 
- Cân đo trẻ đúng thời gian quy định. Nộp báo cáo kịp thời.
- Chú trọng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa, và hiện tại thời điểm trong tháng.
4. Cấp dưỡng
 • Tiếp tục thực hiện công tác nấu ăn cho trẻ, thực hiện các bữa ăn đúng thời gian quy định.
 • Thực hiện tốt khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh bếp ăn, vệ sinh môi trường, trong và ngoài bếp.
 • Phân chia thức ăn đảm bảo định lượng và số lượng trẻ hàng ngày theo quy định.
 • Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. (tổ tự quản)
 • Thực hiện trang phục bảo hộ lao động thường xuyên.
 • Thực hiện nghiêm túc HSSS bếp ăn.
 • Không làm thức ăn cá nhân trong bếp nhà trường. (những thành viên không phận sự không được vào bếp)
 1. Công tác kiểm tra
  • Trong tháng kiểm tra đột xuất các lớp, hồ sơ sổ sách cô và trẻ.
  • Kiểm tra bếp ăn, công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
  • Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn của phó hiệu trưởng. Tổ tự quản.
  • Kiểm tra tài sản nhà trường, các lớp.
  • Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.
  • Kiểm tra BDTX.
  • Kiểm tra toàn diện giáo viên ( cô ........).
 2. Công tác khác
 1. Phối hợp (Công đoàn, đoàn thanh niên)
 • Cần thực hiện kịp thời báo cáo theo quy định.
 • Củng cố cải tạo môi trường, vườn rau.
 1. Đoàn thanh niên
  • Cùng nhà trường tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả.
  • Thực hiện Wedsite cho đơn vị.
  • Công tác vệ sinh tăng cường đảm bảo tiến độ thực hiện.
  • Kết họp BGH thực hiện chỉ đạo lao động vệ sinh.
  • Thu thập hình ảnh các hoạt động hàng ngày mỗi tuần trên zaolo. Gửi qua mail trường.
  • Bầu trong BCH thực hiện công tác BTCĐ.(tạm thời)
 1. Công tác thanh tra
 • Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra nhân dân (BTTr).
 • Giám sát các hoạt động nghị quyết CBCC. 
 1. Công tác tài chính
 • Kế toán tổng hợp hồ sơ tài chính cuối tháng, thực hiện đầy đủ các chế độ cho CBGVNV.
 • Kết hợp thủ quỹ tiếp tục cập nhật hồ sơ chứng từ quy định trong năm 2022.
 • Công khai tài chính nhà trường theo định kỳ.
 • Thực hiện dứt điểm các hoạt động chi trong tháng, quý.
9. Bảo vệ
- Đảm bảo an toàn cơ sở vật chất an toàn cho trẻ.
- Trực đóng mở cổng đúng giờ 24/24 tại đơn vị.
 • Tưới cây theo quy định thứ 2, 4, 6..    
 • Tiếp tục công tác bảo vệ nhà trường đảm bảo an toàn cho đơn vị.
 • Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi có khách đến trường.
10. Nhân viên phục vụ
 • Nhân viên phục vụ tiếp tục tăng cường chăm sóc cây xanh làm vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt công tác trà nước được phân công.
11. Văn thư (kiêm thủ quỹ
 • Thực hiện công tác công văn lưu trữ hồ sơ.
- Tăng cường thực hiện công tác báo cáo kịp thời.
- Thực hiện công tác theo sự phân công chỉ đạo.
12. Công tác Đảng
- Tiếp tục giám sát các quần chúng đã được tham gia lớp cảm tình đảng.
- Bí thư Chi Bộ tiếp tục xem lý lịch cho 1 quần chúng (Nguyễn Thị Mỹ).
- Tổ chức lể kết nạp Đảng cho quần chúng (Nguyễn Thị Hằng).      
V. Công khai tài chính:
 Công khai tài chính bếp ăn, ngân sách cuối tháng.
* Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận
- Cô Ly chịu trách nhiệm nhận và cấp phát đồ dùng đồ chơi, văn phòng phẩm, vệ sinh phí.
- Kế toán, thủ quỹ tổng họp tài chính đến hết ngày 8/03/2022. Báo cáo Hiệu trưởng.
- Tiếp tục phân công đón trẻ đến lớp trong mùa dịch thực hiện theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong đơn vị.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 03/2022 của trường Mầm non Định An, yêu cầu các tổ, các bộ phận liên quan và CBGVNV toàn trường nghiên cứu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.
                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           
(Đã ký)

Nôi nhaän:
 • Caùc boä phaän.
 • Löu HSVP.
                                                                                                 Nguyễn Kim Tuyết Hoa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún bò
Uống sữa

Bữa trưa:

Cơm
Trứng chiên thịt
Canh chua rau muống thịt gà
TM: Mận đỏ

Bữa xế:

Mì xào hải sản

Bữa chiều:

Văn bản mới

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay80
 • Tháng hiện tại16,497
 • Tổng lượt truy cập764,013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây